Robotklauw werkt buiten de gestructureerde kaders en is een overtuigd non-conformist en sociaal constructivist. Zijn kunst is een esoterische, soms bijna occulte, gewaarwording, doorspekt als ze is met symbolen, anomalieën, mysteries en enigma’s. De afbeeldingen worden cryptisch en ondoorgrondelijk, zijn voor meerdere uitleg vatbaar en dringen diep door in de ontvankelijke geest.

De tijdgeest is niet mee met Robotklauw; hij is altijd vooruitstrevend geweest, maar ook altijd onbegrepen. Robotklauw maakte in de lente van zijn leven realistische schilder- en tekenkunst (olieverf en pen/inkt), die onbegrepen en verafschuwd werd. Hij zag zich genoodzaakt de circa duizend tekeningen en schilderijen uit zijn jeugd te verbranden op zoek naar nieuwe inspiratie. Een tweede jeugd brak aan voor hem in de jaren ’90, maar het was hetzelfde lot beschoren. Ditmaal was de domper een hels huwelijk. Sinds zijn scheiding is de Klauw bezig met digitaal gemanipuleerde fotografieën en collages, waarvan hier vele voorbeelden.

Robotklauw werkt aan een theorie der kunst, welke in essentie zegt dat alle kunst transformatie is. Creativiteit is daarbij samenvoegen van elementen tot een schijnbaar origineel iets. Transformatie en combineren vatten zo de gehele kunst der mensheid samen. Het is niet meer en niet minder - eerder minder. De meeste kunst is rotzooi, daar is Robotklauw van overtuigd. Sterker nog, 98% van alles is rotzooi.

Om werk van Robotklauw aan te schaffen dient met contact op te nemen met zijn maker.